Pressmeddelanden

Kungsleden bjuder in till presentation av första kvartalet 2018 den 26 april klockan 08.45

Torsdagen den 26 april 2018 klockan 07.00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin delårsrapport för första kvartalet 2018.

Med anledning av detta bjuder Kungsleden in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av delårsrapporten där vd Biljana Pehrsson och vvd och ekonomi-/finansdirektör Anders Kvist kommenterar kvartalet.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter.

Följ presentationen via telefonkonferens eller audiosändning kl. 08.45

Presentationen är på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning på www.kungsleden.se/Q1presentation.

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46 8 56642666

UK: +44 2030089813

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef | 08 503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 12:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.