Pressmeddelanden

Kungsleden bjuder in till presentation av bokslutet 2017 den 15 februari klockan 08.45

Den 15 februari 2018 klockan 07.00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2017.

Med anledning av detta bjuder Kungsleden in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av bokslutet där vd Biljana Pehrsson och vvd och ekonomi-/finansdirektör Anders Kvist kommenterar kommunikén.

Klockan 08.45 hålls en live-presentation på svenska och klockan 10.15 hålls en presentation via telefonkonferens på engelska. Möjlighet att ställa frågor ges vid båda presentationerna.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter

Presentation på Kungsledens huvudkontor

Presentationen hålls klockan 08:45 vid Kungsledens huvudkontor på Warfvinges väg 31, på Västra Kungsholmen i Stockholm. Frukost serveras från kl 08.30.

Moderator är Johan Edberg, Pareto Securities

Anmälan

Anmälan för deltagande på plats sker här.

Följ presentationen live via webbsändning

För dem som inte har möjlighet att närvara på plats kan presentationen även följas live på Kungsledens webbplats. Följ presentationen live här

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se

Presentation på engelska via telefonkonferens

Klockan 10.15 erbjuds en presentation av bokslutskommunikén på engelska via telefonkonferens och audiocast. Följ presentationen live här

Telefonnummer till konferensen:

  •  SE: +46 8 566 426 63
  •  UK: +44 203 008 9808

Ingen föranmälan krävs till telefonkonferensen.

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

Finansiell kalender 2018

15 februari                          Bokslutskommuniké 2017

27 mars                               Årsredovisning 2017

26 april                                Delårsrapport, Q1 2018

26 april                                Årsstämma 2018 i Stockholm

11 juli                                  Delårsrapport, Q2 2018

24 oktober                          Delårsrapport, Q3 2018

Kalendariet finns även publicerat på www.kungsleden.se/kalender

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef | 08-503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 25/1 2018 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.