Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar mark för externhandel i Eskilstuna

Kungsleden har tecknat avtal med Eskilstuna kommun om en försäljning av fastigheten Skiftinge 1:3 i Eskilstuna. Fastigheten utgörs för närvarande av mark med en pågående detaljplan för externhandel.

”Då utvecklingen av Skiftinge har dragit ut på tiden och då externhandel inte idag är ett av Kungsledens strategiska fastighetssegment, blev vi positivt inställda när Eskilstuna kommun ville förvärva marken i Skiftinge. Nu får vi möjlighet att fokusera ännu mer på att utveckla våra fina kontors- och handelsytor i centrala Eskilstuna”, säger Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef på Kungsleden.

Köpeskillingen uppgår till 19 Mkr och transaktionen påverkar inte driftnettot då den endast utgörs av mark. Kommunfullmäktige kommer fatta beslut den 14 februari om förvärvet, som efter fem veckor beräknas vinna laga kraft. I och med det kommer fastigheten frånträdas.

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se

Marcus Lundh, marknadsområdeschef Eskilstuna, Kungsleden | 016-551 24 41| marcus.lundh@kungsleden.se

 www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 26/1 2018 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.