Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB:s (publ) valberedning föreslår att årsstämman 2017 väljer Ingalill Berglund till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Charlotte Axelsson, Joachim Gahm, Liselotte Hjorth, Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Charlotta Wikström. Vidare föreslås att Göran Larsson omväljs som styrelsens ordförande. Ingalill Berglund har över tjugo års erfarenhet från fastighetsbranschen och var under perioden 2011–2016 VD i Atrium Ljungberg AB (publ). Dessförinnan arbetade hon som CFO i samma bolag under tio års tid och har en bakgrund inom ekonomi och revision. Lars Holmgren har undanbett sig omval.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är Göran Larsson (nominerad av Gösta Welandson med bolag tillika styrelseordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning tillika valberedningens ordförande), Krister Hjelmstedt (nominerad av Olle Florén med bolag) samt Martin Jonasson (nominerad av Andra AP-fonden).

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2017, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, valberedningens ordförande, telefon 073-96 429 57 eller via e-post eva.gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se.

Regulatorisk


Detta pressmeddelande finns tillgängligt på svenska på www.kungsleden.se/pressmeddelanden

Kungsleden is a long term property-owner that provides attractive, functional premises that enrich people’s working days. We create value by owning, managing and developing offices and other commercial properties in Stockholm and Sweden’s other growth regions. A large portion of our properties belong to attractively located clusters where we also engage in the development of the whole area. Kungsleden’s goal is to deliver an attractive total return on our properties and for our shareholders. Kungsleden is listed on NASDAQ Nordic Large Cap.