Pressmeddelanden

Kungsleden tillträder idag Emporia Office i Hyllie, Malmö

Kungsleden offentliggjorde den 20 januari 2017 att avtal tecknats med Steen & Ström AB om förvärv av Emporia Office, belägen i Emporia köpcentrum i Hyllie, Malmö. Transaktionen var villkorad av en tredimensionell fastighetsbildning som nu är genomförd.

Stadsdelen Hyllie är Malmös mest expansiva område med ett strategiskt kommunikationsläge ett par minuters bilväg från Malmö Central och med goda kommunikationer till Kastrup och centrala Köpenhamn. Med denna kontorsfastighet fortsätter Kungsleden att expandera sin fastighetsportfölj och stärker närvaron i sitt kluster i Hyllie.

Kontorens uthyrningsbara area uppgår till 10 250 kvm vilket innebär att Kungsleden expanderar sitt kluster i Hyllie till en total uthyrningsbar area om cirka 50 000 kvm. I klustret ingår det nyligen uppförda parkeringsgaraget beläget i anslutning till Malmömässan som tillträddes i december 2016. Parkeringshuset har knappt 350 parkeringsplatser och förhyrs av Malmö Kommuns Parkeringsaktiebolag.

Foto: Emporia Office

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 31/03 2017 kl. 15.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.