Pressmeddelanden

Kungsleden skapar tre övergripande förvaltningsområden och rekryterar Ulrica Sjöswärd som fastighetschef för Göteborg/Malmö

Kungsleden AB (publ) koncentrerar sin förvaltningsorganisation till tre jämnstora övergripande förvaltningsområden – Stockholm, Göteborg/Malmö samt Mälardalen – och rekryterar Ulrica Sjöswärd som fastighetschef för det nyinrättade förvaltningsområdet Göteborg/Malmö.

De hittillsvarande regionerna Stockholm och Mälardalen blir de nya förvaltningsområdena Stockholm respektive Mälardalen med fastighetschefer Sven Stork respektive Mats Eriksson. Dagens regioner Göteborg och Malmö slås ihop och bildar det nya förvaltningsområdet Göteborg/Malmö dit Ulrica Sjöswärd rekryterats som ny fastighetschef. Ulrica kommer att ingå i Kungsledens ledningsgrupp.

Samtidigt förstärks den lokala organisationen inom förvaltningsområdena genom att fler marknadsområden inrättas med lokalt förankrade marknadsområdeschefer, förvaltare, uthyrare och tekniska förvaltare. Den nya förvaltningsorganisationen kommer att bestå av sammanlagt tolv marknadsområden.

Ulrica Sjöswärd kommer närmast från Platzer där hon har haft motsvarande position och varit medlem i ledningsgruppen. Innan dess har Ulrica bland annat arbetat på Ica Fastigheter som regionchef.

”Ulrica Sjöswärd har en gedigen fastighetskompetens och god förankring i fastighetsmarknaden i Göteborg och sydvästra Sverige. Med Ulrica får Kungsleden en fastighetschef som kan leda det nya förvaltningsområdet i nästa tillväxtfas. Jag är mycket glad att Ulrica har valt att börja hos oss och hälsar henne varmt välkommen”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

”Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att addera min erfarenhet till kompetensen hos Kungsledens medarbetare och gemensamt driva och utveckla Kungsleden vidare i Göteborg och Malmö”, säger Ulrica Sjöswärd.

Ulrica tillträder sin tjänst på Kungsleden den 24 april 2017.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26/1 2017 kl. 07.00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.