Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet till Fortifikationsverket och lämnar Enköping

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Stenvreten 4:1 i Enköping. Fastigheten omfattar 46 700 kvm blandad användning, främst industri och lager och med en återstående hyresduration om 1,5 år. Fastigheten hyrs i sin helhet av Fortifikationsverket som nu köper den. Köpeskillingen uppgår till 200 Mkr vilket är i nivå med fastighetens bokförda värde. Affären är villkorad av regeringsbeslut och frånträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2018. Fastighetens årliga driftnetto uppgår till 22 Mkr.  

För mer information vänligen kontakta: 

Henrik Gerdin, Transaktionschef | +46-8-50305226 | Henrik.gerdin@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden |
08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2017 kl. 16:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.