Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar Emporia Office och växer ytterligare i Hyllie, Malmö

Kungsleden fortsätter att expandera sin fastighetsportfölj och stärker närvaron i sitt kluster i Hyllie i Malmö genom att förvärva en kontorsfastighet under bildande, belägen i Emporia köpcentrum.

Stadsdelen Hyllie är Malmös mest expansiva område med ett strategiskt kommunikationsläge ett par minuters bilväg från Malmö Central och med goda kommunikationer till Kastrup och centrala Köpenhamn.

Kungsleden förvärvar Emporia Office i Malmö från Steen & Ström AB. Kontoren är idag en del av fastigheten Malmö Marknadsplatsen 1 och fastigheten genomgår för närvarande tredimensionell fastighetsbildning som planeras vara färdig senast under det andra kvartalet 2017 då tillträde också kommer att ske. 

”Det är mycket glädjande att vi lyckats förvärva en attraktiv kontorsfastighet i bästa läge vid Emporia köpcentrum och Hyllie Station. Fastigheten utgör ett bra komplement till Kungsledens kluster i Hyllie och stärker vårt kunderbjudande i Malmö. Fastigheten är nästan helt uthyrd och vi ser fram emot att välkomna hyresgäster som Capgemini, Lantmäteriet, Peugeot och Atos Medical till oss”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO Kungsleden.

Kontorens uthyrningsbara area uppgår till 10 250 kvm vilket innebär att Kungsleden expanderar sitt kluster i Hyllie till en total uthyrningsbar area om cirka 50 000 kvm. I klustret ingår det nyligen uppförda parkeringsgaraget beläget i anslutning till Malmömässan som tillträddes i december 2016. Parkeringshuset har knappt 350 parkeringsplatser och förhyrs av Malmö Kommuns Parkeringsaktiebolag.

Foto: Emporia Office

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 20/01 2017 kl. 07.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.