Pressmeddelanden

Kungsleden fortsätter att koncentrera fastighetsbeståndet och avyttrar sex fastigheter

Kungsleden fortsätter sin koncentration av fastighetsbeståndet och avyttrar sex icke-strategiska fastigheter i Kungälv och Göteborg för 79,5 Mkr.

Fastigheterna Göteborg Backa 29:26, Göteborg Kärra 93:3, Kungälv Kylaren 4, Kungälv Kylaren 9, Kungälv Ventilen 6 samt Kungälv Ventilen 7 har en sammanlagd uthyrningsbar yta om drygt 18 200 kvm. Fastigheterna avyttras till Plusfastigheter Management AB för 79,5 Mkr och kommer att frånträdas under första kvartalet 2017.

Foto: Göteborg Backa 29:26

Foto: Kungälv Kylaren 4

Foto: Kungälv Ventilen 7

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2/1 2017 kl. 07.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.