Pressmeddelanden

Kungsleden förstärker inom ekonomi, HR och IT

Kungsleden har under de senaste månaderna rekryterat ett antal nyckelmedarbetare inom ekonomi, HR och IT. Rekryteringarna förstärker och effektiviserar stödet till affärsverksamheten samt bidrar till visionen att skapa attraktiva platser som berikar människors arbetsdag.

Peter Anderson har nyligen tillträtt som ekonomichef med övergripande ansvar för redovisning, rapportering och ekonomisk styrning. Peter har mångårig erfarenhet från rollen som ekonomidirektör/CFO i olika fastighetsbolag, däribland Steen & Ström. Han kommer närmast från positionen som CFO på ICA Fastigheter.

Ekonomiavdelningen har också förstärkts med Linda Frölén som har tillträtt som chef för Financial Control med ansvar för konsolidering och koncernredovisning. Linda kommer närmast från koncernredovisningsenheten i läkemedelsföretaget Meda.

Vidare har Kungsleden rekryterat Hanna Brandström som HR-chef. Hanna har cirka tio års erfarenhet från HR-arbete och kommer närmast från en roll som General Manager HR & Legal på SC Motors Sweden. 

För att säkerställa ambitionen att ligga i framkant inom digitalisering rekryterades i vintras Maria Masuch som ny IT-chef. Maria ha ansvar för att leda Kungsledens strategiska digitaliserings- och IT-förändringsresa. Hon har gedigen IT-erfarenhet och kommer senast från SPP. Maria har även arbetat på Trygg-Hansa och som IT- och managementkonsult i flera globala organisationer.

-         Vi är mycket stolta och glada över att välkomna dessa högt kompetenta och professionella medarbetare till Kungsledens organisation. Samtliga är nyckelpersoner som redan börjat bidra till att skapa ett alltmer effektivt och framgångsrikt Kungsleden, säger vd Biljana Pehrsson.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se |

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 28/6 2017 kl. 09:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.