Pressmeddelanden

Kungsleden fokuserar och effektiviserar

Kungsleden har beslutat att lägga ut delar av den ekonomiska administrationen på extern part för att sänka kostnaderna för centraladministration samt skapa effektiviseringspotential inom fastighetsadministrationen. Den tidigare avyttringen av de runt 60 icke strategiska fastigheterna har även möjliggjort en koncentrering av fastighetsförvaltningen.

Outsourcingen omfattar bolagsredovisning, hantering av kund- och leverantörsfakturor samt löneadministration. Dessa processer kommer per årsskiftet 2017/2018 att läggas över på Newsec, en ledande leverantör av ekonomiska förvaltningstjänster inom fastighetsbranschen. Newsec förväntas genom sina stordriftsfördelar kunna effektivisera processerna och även stöda införandet av ny teknik i den ekonomiska administrationen. Kungsleden förväntar sig att effekterna av dessa åtgärder bidrar till såväl kvalitetsförbättringar som kostnadssänkningar.

Kungsleden kommer, utöver outsourcing och fokusering av fastighetsförvaltningen, även att genomföra andra initiativ för att effektivisera och höja kvaliteten i bolagets administrativa processer. Sammantaget beräknas Kungsledens årliga personal- och administrationskostnader år 2019 kunna uppgå till runt 200 Mkr, att jämföra med nuvarande nivå om 235 Mkr (per rullande 12-månader).

Övergången av den ekonomiska administrationen till extern part, ger upphov till engångskostnader om runt 10 Mkr, vilka i sin helhet kommer att belasta resultatet för tredje kvartalet 2017.

”Genom outsourcingen kan vi få ett större fokus på vår kärnverksamhet och vårt kunderbjudande – att berika människors arbetsdag genom att tillhandahålla attraktiva, funktionella och hållbara lokaler i rätt lägen i svenska tillväxtregioner”, säger Anders Kvist, Kungsledens vice vd och ekonomi/finansdirektör.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 27/9 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.