Pressmeddelande05 oktober 2017

Kungsleden emitterar obligationslån om 1 350 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ) har under det nyupprättade MTN programmet emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en 4 årig löptid på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 1 350 miljoner kronor och har slutligt förfallodatum i oktober 2021.

Det ena lånet med ett lånebelopp om 1 000 miljoner kronor har en rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M plus 1,8 procent vilket innebär en initial kupongränta om ungefär 1,32 procent. Det andra lånet med ett lånebelopp om 350 miljoner kronor har en fast kupongränta motsvarande 4 årig swapränta plus 1,8 procent, vilket motsvarar en fast kupongränta om 2,06 procent.

”Vi gläder oss åt det stora placerarintresset för denna första obligationsemission efter att vi erhållit kreditbetyget Ba1 med Positiv Outlook från Moody’s. Kungsleden eftersträvar att öka sin marknadsupplåning i syfte att ytterligare diversifiera finansieringen, öka andelen lån utan säkerhet och förlänga den genomsnittliga kapitalbindningen i skuldportföljen” säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att återbetala del av ett kortfristigt banklån säkerställt med pant i fastigheter, vilket medför att säkerheter frigörs och andelen icke- säkerställd upplåning ökar till cirka 13 procent av den samlade upplåningen. Samtidigt förlängs den genomsnittliga kapitalbindningstiden som efter återbetalningen uppgår till cirka 4,2 år.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea arrangerade emissionen och Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Kungsleden.

Kungsleden avser att notera obligationslånen på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 5/10 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig