Pressmeddelanden

Kungsleden avser emittera obligationer i SEK

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) har engagerat Handelsbanken Capital Markets och Nordea att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm den 2 oktober 2017.

En SEK-denominerad senior icke säkerställd kapitalmarknadstransaktion med fyra års löptid under det nyligen etablerade MTN-programmet kommer att följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 25/9 2017 kl. 09:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.