Pressmeddelanden

Kungsledens regionchef Göteborg går vidare

Kungsledens regionchef för Göteborg Nicklas Arfvidsson kommer att lämna sin anställning på Kungsleden för att den 1 januari 2017 tillträda en tjänst som vd på Chalmers Fastigheter.

Processen att rekrytera en ny chef har inletts.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 11/11 2016 kl. 11.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap.