Pressmeddelanden

Kungsleden utvecklar och hyr ut moderna kontorslokaler i centrala Södertälje

Kungsleden påbörjar nu en stor ombyggnad av fastigheten Enen 10, det gamla kommunhuset, i centrala Södertälje och skapar därmed toppmoderna och effektiva kontorslokaler i ett eftertraktat läge. Fastigheten kommer att inhysa kontor, gym och kafé.

Kungsleden AB (publ) har beslutat att utveckla och bygga om det gamla kommunhuset i Södertälje, Enen 10, till en toppmodern kontorsfastighet om cirka 6 000 kvm. Intresset för fastigheten, som ligger intill centralstationen i Södertälje, har varit högt och hyresavtal tecknats med:

  • ÅF AB som hyr 1 000 kvm i fem år
  • Gym- och friskvårdskedjan Flex Sverige AB som hyr 1 400 kvm i tio år
  • Tidermans Café som hyr 255 kvm i tio år

Detta betyder att 50 procent av den uthyrningsbara arean är uthyrd innan byggstart och förhandlingar pågår för resterande yta. Investeringen uppgår till ca 125 miljoner kr och beräknas ge en avkastning om nära 9 procent.

Enen 10 får en genomgående effektivare planlösning, helt nya installationer och förbättrad miljöprofil, bland annat genom nya fönster och genomgående gröna hyresavtal. Projektet höjer därmed både kvaliteten och lönsamhet för fastigheten.

”Enen 10 är en välkänd fastighet med ett förstklassigt läge i centrala Södertälje men med ett stort behov av renovering. ÅF beräknas flytta in till hösten i år och vi beräknar vara helt klara med projektet till årsskiftet 2017. Vi ser en stor potential i Södertälje och Enen blir en viktig profilfastighet för oss i området”, säger Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef på Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 28/1 2016 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.