Pressmeddelanden

Kungsleden utnämner Fredrik Sandell till finanschef

Kungsleden AB (publ) har idag utnämnt Fredrik Sandell till finanschef. Fredrik började på företaget som finansanalytiker 2011 och har successivt axlat det operativa ansvaret för finansområdet inom Kungsleden sedan 2013.

 Som finanschef fortsätter Fredrik Sandell att ha det operativa ansvaret för Kungsledens finansverksamhet. Han rapporterar även fortsättningsvis till Anders Kvist, vice vd och ekonomi- och finansdirektör.

”Fredrik har successivt axlat det operativa ansvaret för Kungsledens finansverksamhet på ett utmärkt sätt och för Kungsleden som arbetsgivare är det särskilt glädjande att vi kan internrekrytera till tunga chefspositioner”, säger Anders Kvist, vice vd och ekonomi- och finansdirektör på Kungsleden.


Bild: Fredrik Sandell

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 12/10 2016 kl.16.00 

Kungsleden äger, förvaltar och utvecklar kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. Vi skapar värde genom att tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt läge och till rätt pris. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i kluster som berikar människors arbetsdag. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna.