Pressmeddelanden

Kungsleden tecknar 20-årigt hyresavtal med Kista Hotel Apartments

Kungsleden har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med hotelloperatören Kista Hotel Apartments för ett lägenhetshotell i fastigheten Holar 1 i Kista omfattande hela fastigheten med en total yta om 6 000 kvm. Invigning beräknas till våren 2018. Genom denna uthyrning sjunker Kungsledens totala vakansgrad i Kista City med 4,2 procent till 11,8 procent.

 Kungsleden AB (publ) har kommit överens med hotelloperatören Kista Hotel Apartments om ett 20-årigt hyresavtal för ett nytt och modernt lägenhetshotell i Kista City med cirka 167 rum. Avtalet gäller 6 000 kvm i fastigheten Holar 1 som även uppgraderas och miljöcertifieras till Leed Silver.

Fastigheten, som ligger på Skalholtsgatan 2 i Kista, är idag en omodern kontorsfastighet med stor vakans som ska byggas om och moderniseras till ett lägenhetshotell. Befintliga hyresgäster har till största del flyttats till andra fastigheter inom Kungsledens Kista-bestånd vilket innebär att Kungsledens uthyrningsgrad ökar till 88,2 procent. Den totala investeringen beräknas till 130 Mkr.

”Vi har under lång tid tittat på hur Holar 1 kan utnyttjas på bästa sätt för både hyresgäster och oss som fastighetsägare. Företagen i Kista behöver flexibla bostadslösningar samtidigt som Holar 1 har ett läge nära grönområden i en lugnare del av Kista som passar utmärkt för boende. Därför känns det nu oerhört roligt att få samarbeta med Kista Hotel Apartments i utvecklingen av Holar 1 till ett lägenhetshotell av yttersta kvalitet och med ett spännande koncept”, säger Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef på Kungsleden.

Kista är en av Stockholms största kontorsmarknader med cirka 900 000 kvm kontor och köpcentrum som samlar en stor andel multinationella företag tack vare det strategiska läget nära Arlanda och Bromma flygplatser, närheten till centrala Stockholm, samt områdets erkänt höga kvalitet inom innovation och ICT. Behovet av ett flexibelt boende för inresande medarbetare och konsulter är stort.

”Med vår erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen samt vårt arbete med systerhotellet Slagsta Gate Hotell ser vi stora möjligheter i att utveckla fastigheten Holar 1. Kungsleden har en vision och ett koncepttänk som stämmer väl överens med vårt vilket gör att vi snabbt kan få en spännande och modern produkt på plats i Kista City. Hotellet kommer att fungera som ett andra hem för de som antingen veckopendlar eller reser från andra länder på korttidskontrakt”, säger Anders Olofsson, delägare och ordförande på Kista Hotel Apartments.

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 28/4 2016 kl. 07.01 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.