Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 207 miljoner kr

Kungsleden avyttrar fastigheterna Valfisken 1 i Kalmar, Pipdånen 5 och 6 i Visby samt Magneten 4 i Motala. Det totala försäljningspriset uppgår till 207 mkr. Försäljningarna innebär att Kungsleden lämnar Kalmar och Visby och gör en vinst på 2 mkr.

Kungsleden AB (publ) tar ytterligare steg mot att fokusera fastighetsportföljen till utvalda tillväxtorter genom avyttringen av fastigheterna Valfisken 1 i Kalmar, Pipdånen 5 och 6 i Visby samt Magneten 4 i Motala.

  • Fastigheten Valfisken 1 är en kontorsfastighet med en total uthyrningsbar area om 11 100 kvm belägen i centrala Kalmar. Stenvalvet förvärvar fastigheten och frånträde sker den 16 februari 2016.
  • Fastigheten Pipdånen 5 och 6 har en total uthyrningsbar area om 5 300 kvm och ligger i centrala Visby. Fastigheten säljs till en privatperson och frånträde sker den 1 april 2016.
  • Fastigheten Magneten 4 är en industrifastighet i ett för Kungsleden icke-strategiskt läge. Den uthyrningsbara arean uppgår till 396 kvm.

Försäljningarna sker i tre separata transaktioner och det totala försäljningspriset uppgår till 207 mkr, vilket ger en vinst om 2 mkr.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 3/2 2016 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.