Pressmeddelanden

Kungsleden omförhandlar och tecknar nytt hyresavtal på 13 500 kvm i Väsby

Kungsleden har omförhandlat och tecknat ett nytt 5-årigt hyresavtal med Jobman i fastigheten Njursta 1:21 i Upplands Väsby. Jobman har sedan 2007 hyrt samtliga 13 500 kvm i fastigheten.

Kungsleden AB (publ) har omförhandlat och tecknat ett nytt hyresavtal i fastigheten Njursta 1:21 med Jobman som hyr hela fastigheten om 13 500 kvm i Upplands Väsby. Omförhandlingen innebär att Jobman, som utvecklar och tillverkar funktionella arbetskläder, stannar kvar som hyresgäst i fem år till.

”Vi är oerhört glada att Jobman valt att stanna hos oss i Upplands Väsby. För oss som långsiktiga fastighetsägare är det viktigt att etablera en bra relation till våra hyresgäster så att vi kan erbjuda bästa möjliga produkt utifrån deras behov. Att Jobman stannar kvar hos oss i fem år till ser jag som ett kvitto på att vi lyckats med just detta”, säger Sven Stork, regionchef Stockholm.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Stork, regionschef Stockholm Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 22/6 2016 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.