Pressmeddelanden

Kungsleden installerar laddstationer i Kista

Kungsleden AB (publ) installerar 17 laddstationer i fastigheterna Kista One och Hornafjord 1 i närheten av Kista Galleria. Bolaget bidrar därmed till laddning av el- och laddhybridbilar i Kista. Investeringen är en naturlig del av Kungsledens hållbarhetsarbete.

Kungsleden har beställt laddstationerna av laddoperatören EWAYS och de kommer att bli tillgängliga både för Kungsledens hyresgäster och för allmänheten.

Antalet laddbara bilar ökar stadigt i Sverige och i maj passerade de 20 000 stycken, enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle. Men för att efterfrågan på el- och elhybridbilar ska ta ytterligare fart måste laddinfrastrukturen byggas ut. För Kungsleden är det ett naturligt steg att bidra till detta genom att investera i laddstationer.

”Genom att underlätta för både våra hyresgäster och allmänheten att ställa om från fossilbränsle till el i sina bilar bidrar vi som fastighetsägare till en hållbar samhällsutveckling. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete som bland annat omfattar att vi ska utveckla kunderbjudanden ur ett hållbarhetsperspektiv och inspirera andra i hållbarhetsfrågor”, säger Maria Sandell, hållbarhetschef på Kungsleden.

När laddstationerna i Kista är på plats och utvärderade finns möjlighet att installera liknande lösningar i flera fastighetskluster.

 
Foto: Laddstation laddar bil.

För mer information vänligen kontakta:
Maria Sandell, hållbarhetschef Kungsleden | 08-503 052 33 | maria.sandell@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press


Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2016 kl. 07.00

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.