Pressmeddelanden

Kungsleden i frontlinjen för att utveckla Kista

Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef på Kungsleden AB (publ), tar plats som ordförande i styrelsen för Kista Science City AB. Samtidigt blir Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden, ordförande för föreningen Kista Science City Fastighetsägare.

Kungsleden är den tredje största fastighetsägaren inom kontor i Kista Science City med cirka 145 000 kvm uthyrningsbar yta. Kista City är ett av Kungsledens fem kluster i Stockholm. Kungsleden äger bland annat Kista One och Electra City.

Kista Science City AB, som är helägt av Stiftelsen Electrum, utvecklar och marknadsför Kista som ett kluster för aktörer inom informations- och kommunikationsteknologi. Det sker i nära samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och universitet.

”Jag är glad att Frida har accepterat att bli vår ordförande. Vid sidan av samarbeten i den vetenskapliga miljön är stadsutvecklingsfrågor helt avgörande för Kista Science City de närmaste åren. Frida med sitt driv och sin förankring hos en av de större fastighetsägarna i området kan bidra med viktiga perspektiv”, säger Johan Ödmark, vd i Stiftelsen Electrum och dotterbolaget Kista Science City AB.

”Det blir allt viktigare för oss som fastighetsägare och byggherrar att förstå och samverka med andra aktörer i samhället. Kistas utveckling är ett tydligt exempel på det. Med tanke på alla planerade projekt med bostäder, hotell och kontor, tvärbanans förlängning och det faktum att strukturplanen för stadsdelen ska uppdateras känns det som att mina erfarenheter och nätverk kan vara nyttiga”, säger Frida Stannow Lind.

Frida Stannow Lind tar över efter Micael Averborg.

Sven Stork har utnämnts till ordförande för Kista Science City Fastighetsägare

Föreningen Kista Science City Fastighetsägare, som verkar för att skapa förutsättningar för långsiktig och god avkastning på fastighetsinvesteringar i Kista med omnejd, har utnämnt Kungsledens regionchef i Stockholm, Sven Stork, till ordförande.

Föreningens mål är att Kista ska vara en av Europas främsta mötesplatser för näringsverksamhet och arbete samt för forskning, utveckling och högskolestudier, företrädesvis inom teknik och datautveckling.

Medlemmar i föreningen är Akademiska Hus, Areim, Atrium Ljungberg, Citycon/Kista Galleria, Humlegården, Klövern, Kungsleden, Newsec/Starwood och Vasakronan.


Bilder: Frida Stannow Lind och Sven Stork

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Johan Ödmark, vd Electrum och Kista Science City | 070-7811970 |  johan.odmark@kista.com
Sven Stork, regionchef Stockholm Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se


www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 9/11 2016 kl. 07.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap.