Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 9 000 kvm i Kista på 9 månader

Kungsleden har mellan mars och september 2015 tillträtt totalt fem fastigheter i Kista Science City. Dessa fastigheter ingår i Kungsledens Kista-kluster med en total uthyrningsbar yta om 150 000 kvm. På de nio månader som vi ägt fastigheterna har vi hyrt ut 9 000 kvm till nya hyresgäster. Ett målmedevetet uthyrningsarbete kombinerat med stark efterfråga på moderna kontorslokalen i Kista Science City ligger bakom framgången.

Kungsleden AB (publ) har under 2015 etablerat sig i Kista Science City genom ett nytt kluster med totalt 150 000 kvm moderna kontorsytor. Idag är Kungsleden den tredje största kommersiella fastighetsägaren i Kista Science City. Sedan mars 2015 har hyresavtal tecknats med 15 nya hyresgäster som tillsammans hyr omkring 9 000 kvm. Bland de nya hyresgästerna märks Regus, Zoo Support Scandinavia AB, Synoptik, Permobil, Climeon AB och Lernia. Vi vill hälsa alla våra nya hyresgäster välkomna.

”Det är oerhört glädjande att vi under nio månader lyckats hyra ut 9 000 kvm i en hyresmarknad med tuff konkurrens. Vi tror att vår framgång beror på att våra fastigheter med Kista One i spetsen har attraktiva lägen i Kista där vi erbjuder moderna och funktionella lokaler som passar kundernas önskemål. Men också för att vi har ett professionellt team på plats i Kista som känner våra kunder och marknaden”, säger Diana Eriksson, marknadsområdeschef.

För mer information vänligen kontakta:

Diana Eriksson, marknadsområdeschef Kista | 08-503 052 39 | diana.eriksson@kungsleden.se

Sven Stork, regionschef Stockholm Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 11/2 2016 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.