Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 1 700 kvm i Göteborg

Kungsleden har tecknat hyresavtal med fibernätsföretaget IP-Only om drygt 1 200 kvm i fastigheten Backa 21:5 i Hisings Backa, samt med IT-Högskolan som hyr 450 kvm i fastigheten Krokslätt 34:16 i området Krokslätt.

Kungsleden AB (publ) har tecknat två hyresavtal i fastigheterna Backa 21:5 och Krokslätt 34:16 i Göteborg.

Fibernätsföretaget IP-Only hyr från och med den 1 augusti drygt 900 kvm kontorsyta och 300 kvm lager i fastigheten Backa 21:5 i området Hisings Backa. Fastigheten är en kontors- och industrifastighet belägen längs E6:an och i direkt anslutning till älven med goda kommunikationsmöjligheter in till centrala Göteborg. IP-Only äger, driver och utvecklar en nätinfrastruktur över hela landet och ägs sedan 2013 av EQT.

IT-Högskolan i Göteborg hyr 450 kvm kontorsyta i fastigheten Krokslätt 34:16 med start den 1 augusti. Skolan är profilerad inom data- och IT-utbildningar. Fastigheten har en hög tillgänglighet med närhet till E6:an och spårvagnshållplatsen Varbergsgatan.

”Det är med stor glädje som vi välkomnar både IP-Only och IT-Högskolan som hyresgäster till Kungsleden. Båda bolagens verksamhet inom digitalisering är viktiga pusselbitar i utvecklingen av vårt framtida samhälle. För oss som långsiktig fastighetsägare är stads- och samhällsutveckling angelägna områden, och vi ser därför fram emot möjligheten att diskutera dessa frågor med både IP-Only och IT-Högskolan”, säger Nicklas Arfvidsson, regionchef Göteborg på Kungsleden.


Foto: Backa 21:5
  
  

Foto: Krokslätt 34:16
  

För mer information vänligen kontakta: 

Nicklas Arfvidsson, regionchef Göteborg Kungsleden | 031-755 56 31 |
nicklas.arfvidsson@kungsleden.se

  
This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

     
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 kl. 11:00.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.