Pressmeddelanden

Kungsleden förstärker inom fastighetsutveckling

Kungsleden fortsätter att hålla hög takt inom fastighetsutveckling och förstärker sin projektorganisation genom att rekrytera Sophie Löfving som projektchef. Sophie Löfving har gedigen branscherfarenhet och kommer framför allt att fokusera på de senare skedena i fastighetsutvecklingsprocessen, det vill säga projektutveckling och genomförande.

Rekryteringen är ett led i Kungsledens fortsatta fokus på att förädla portföljen genom utvecklingsprojekt i form av om- och tillbyggnader, förändring av användningsområden i befintliga fastigheter samt utnyttjandet av byggrätter. Fastighetsutvecklingsavdelningen ska ha en rullande projektvolym på cirka 1–1,2 miljarder kronor, varav 826 Mkr redan är beslutade projekt.

”Det är fantastiskt roligt att vi kunnat rekrytera en så kompetent och driftig kollega som Sophie. Rekryteringen bidrar till att vi kan hålla högt tempo och säkerställa att beslutade och kommande utvecklingsprojekt genomförs enligt uppsatta mål och utöver det även tillför nya spännande värden i våra kluster och den omkringliggande stadsmiljön”, säger Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef på Kungsleden.

”Jag ser mycket fram emot att börja på Kungsleden som har gjort en imponerande resa de senaste åren när det gäller att gå över till långsiktigt ägande och utveckling av fastighetsbeståndet. Jag känner mig både tilltalad av att få arbeta med värdeskapande projekt och av Kungsledens företagskultur med värdeord som professionalism, omtanke och arbetsglädje”, säger Sophie Löfving.

Sophie Löfving kommer närmast från Savills där hon har haft rollen som projektchef med fokus på kommersiella fastigheter. Dessförinnan har hon haft olika roller inom bland annat projektutveckling på Lindex, Grontmij och Newsec Asset Management.
 
Sophie Löfving börjar på Kungsleden i slutet av januari 2017. 


Foto: Sophie Löfving

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
 

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 15/11 2016 kl. 07.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap.