Pressmeddelanden

Kungsleden emitterar obligationslån om 600 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ) emitterar ett treårigt, icke-säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 600 miljoner kronor inom en låneram om 1 miljard kronor och har slutligt förfallodatum i juni 2019.

Obligationslånet har en rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M plus 3,5 procent vilket innebär en initial kupong om ungefär 3 procent. Kungsleden avser att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

”Vi gläder oss åt det stora placerarintresset för obligationslånet. Obligationer bidrar till att sprida riskerna i vår samlade upplåning och är därför en viktig finansieringskälla för Kungsleden” säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera Kungsledens obligationslån 2013/2016 om 700 miljoner kronor som förfaller i december 2016 och till allmänna bolagsändamål.

Arctic Securities och Nordea har varit finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Kungsleden.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/6 2016 kl. 08.00. 

Kungsleden äger, förvaltar och utvecklar kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. Vi skapar värde genom att tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt läge och till rätt pris. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i kluster som berikar människors arbetsdag. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna.