Pressmeddelanden

Kungsleden bjuder in till presentation av bokslutet 2015 den 17 februari klockan 08.45

Den 17 februari 2016 klockan 07.00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2015.

Med anledning av detta bjuder Kungsleden in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av bokslutet 2015 där vd Biljana Pehrsson och vvd och ekonomi-/finansdirektör Anders Kvist kommenterar kommunikén. Moderator är Tobias Kaj, Carnegie.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter.

Presentation på Kungsledens nya huvudkontor

Presentationen hålls klockan 08.45 vid Kungsledens nya huvudkontor på Warfvinges väg 31 (granne med Skanskas huvudkontor) på Västra Kungsholmen i Stockholm.
Frukost serveras från kl 08.30.

Presentationen sker på svenska med simultantolkning till engelska.

Anmälan

Anmälan för deltagande på plats sker till hearings@financialhearings.com

Följ presentationen live via webbsändning

För dem som inte har möjlighet att närvara på plats kan presentationen även följas live på Kungsledens webbplats. Följ presentationen live här www.kungsleden.se/Q4presentation

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se

Frågor under presentationen

Det kommer erbjudas möjlighet att ställa frågor både på plats och via webbsändningen.

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

Finansiell kalender 2016

17 februari: Bokslutskommuniké 2015

23 mars: Årsredovisning 2015                              

28 april: Delårsrapport, Q1 2016                              

28 april: Årsstämma 2016 i Stockholm                              

13 juli: Delårsrapport, Q2 2016                                

19 oktober: Delårsrapport, Q3 2016                          

Kalendariet finns även publicerat på kungsleden.se/kalender

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef | 08-503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 3/2 2016 kl. 07.15 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.