Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar kontorsfastigheter i Vänersborg och Mariestad och lämnar dessa kommuner

Kungsleden AB (publ) avyttrar de icke strategiska kontorsfastigheterna Poppeln 7 i Vänersborg och Länsstyrelsen 1 i Mariestad samt de obebyggda fastigheterna Pilen 2-7 i Vänersborg. Fastighets AB Stenvalvet förvärvar fastigheterna för 59 mkr.

 Fastigheten Poppeln 7 omfattar 7 700 kvm kontorsyta i centrala Vänersborg medan Pilen 2-7 är obebyggda fastigheter som idag hyrs ut som parkeringsplatser. Fastigheten Länsstyrelsen 1 omfattar 5 100 kvm kontorsyta i Mariestad.

Fastigheterna avyttras till Fastighets AB Stenvalvet för 59 mkr vilket är strax över det bokförda värdet och frånträde sker den 13 juni. Kungsleden lämnar i och med försäljningen kommunerna Vänersborg och Mariestad vilket minskar den geografiska koncentrationen till 64 kommuner.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 31/5 2016 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.