Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar fastighet och lämnar Kristianstad

Kungsleden avyttrar fastigheten Karburatorn 2 i Kristianstad till Trophi Fastighets AB för 73,5 mkr.

Kungsleden AB (publ) avyttrar handelsfastigheten Karburatorn 2 i Kristianstad som omfattar 5 000 kvm handelsyta. Fastigheten avyttras till Trophi Fastighets AB för 73,5 mkr vilket är i nivå med bokfört värde.

Kungsleden frånträder fastigheten i oktober 2016. Efter genomförda frånträden av avyttrade fastigheter äger Kungsleden fastigheter i 61 kommuner.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 21/6 2016 kl. 14.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.