Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar åtta fastigheter och lämnar ytterligare en kommun

Kungsleden AB (publ) fortsätter sin koncentration av fastighetsbeståndet och avyttrar åtta icke-strategiska fastigheter i två separata transaktioner. I samband med frånträdet lämnar Kungsleden kommunen Mörbylånga. Efter frånträdena, som sker under fjärde kvartalet 2016, kommer Kungsledens geografiska närvaro att ha minskat till 59 kommuner.

Att koncentrera beståndet till utvalda tillväxtregioner och avyttra icke-strategiska fastigheter är en central del av Kungsledens strategi och bolaget tar nu ytterligare ett steg i denna riktning genom att avyttra åtta fastigheter – och därmed lämna ytterligare en kommun.

Yrkesskolan 6 i Botkyrka, en handelsfastighet med 7 000 kvm uthyrbar yta, säljs till Trophi Fastighets AB. Frånträde sker den 4 oktober 2016.

Ytterligare sju fastigheter säljs till Topia Fastigheter och frånträds den 30 november 2016:

  •  Gripen 1 i Arboga, handelsfastighet
  •  Halla-Stenbacken 1:102 i Uddevalla, handelsfastighet
  •  Brynäs 34:8 i Gävle, handels- och kontorsfastighet
  •  Lerum 1:20 i Karlstad, handelsfastighet
  •  Torslunda 4:27 i Mörbylånga, handelsfastighet
  •  Torrekulla 1:172 i Mölndal, handels- och kontorsfastighet
  •  Generatorn 2 i Motala, handelsfastighet

De åtta fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 27 600 kvm. Priset på fastigheterna är i linje med bokfört värde.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 30/9 2016 kl. 07.00 

Kungsleden äger, förvaltar och utvecklar kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. Vi skapar värde genom att tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt läge och till rätt pris. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i kluster som berikar människors arbetsdag. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna.