Pressmeddelanden

Ny förvaltningsorganisation och fastighetschefen Eskil Lindnér lämnar Kungsleden

Kungsleden har sedan år 2013 arbetat med att implementera bolagets nya strategi vilket innefattar en stor omstrukturering och expansion av vår fastighetsportfölj och en uppbyggnad av vår förvaltingsorganisation med fokus på kärnverksamheten - att aktivt förvalta, förädla och utveckla våra kommersiella fastigheter för att långsiktigt skapa attraktiv totalavkastning.

Tillsammans med VD Biljana Pehrsson har Eskil Lindnér som bolagets fastighetschef arbetat med att få på plats en stark organisation inom förvaltningen med erfarna och bra regionchefer som ansvarar för all verksamhet i respektive region. I och med att alla regionchefer nu är på plats har Eskil bestämt sig för att efter sexton år på Kungsleden lämna bolaget för nya utmaningar.

”Jag har haft förtroendet att arbeta sexton år i ledande befattningar inom Kungsledens fastighetsverksamhet. Det har varit en oerhört spännande tid, inte minst sedan Kungsledens nya strategi med fokus på fastighetsförvaltning introducerades för snart tre år sedan. Vi har fått på plats en stark organisation för värdeskapande förvaltning och uthyrning med bra regionchefer. Nu går implementeringen av bolagets strategi in i en flerårig operationell fas, och då känner jag att det är ett bra tillfälle att lämna över till nya krafter”, säger Eskil Lindnér.

”Jag å mina egna och styrelsens vägnar tackar Eskil för allt han har bidragit till och gjort för bolaget under alla dessa år. Personligen är jag särskilt tacksam för den kontinuitet och trygghet han givit bolaget under de senaste åren när införandet av Kungsledens nya strategi inneburit stora förändringar för medarbetare och kunder. Våra fyra regionchefer kommer från och med nu att rapportera direkt till mig och jag vill passa på att välkomna dem till sina nya ansvarsområden i det nya Kungsleden. I det nya Kungsleden agerar varje regionchef som ”VD” för verksamheten i sin region med fullt ansvar för sina fastigheter och hyresgäster. Fokus ska nu ligga på att skapa värde och långsiktiga kundrelationer genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheterna”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Eskil Lindnér lämnar Kungsleden vid utgången av år 2015.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04 
biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 1/10 2015 kl. 7.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.