Pressmeddelanden

Maria Sandell ny hållbarhetschef på Kungsleden

Kungsleden AB (publ) tar nu ett tydligare grepp om hållbarhetsarbetet genom att samla ansvaret för samtliga hållbarhetsfrågor under en gemensam hållbarhetschef.

Miljö har länge haft en framskjuten position inom Kungsleden med många framgångsrika projekt genom åren under ledning av miljöchefen Maria Sandell. Arbetet går nu in i en intensivare fas för att möta upp strategin som en långsiktig och aktiv fastighetsägare. Som ett led i detta har Maria Sandell utsetts till hållbarhetschef med det samlade ansvaret för miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald och hälsa & säkerhet.

”Det är med mycket glädje och entusiasm som jag nu tar ett samlat grepp om dessa för Kungsleden och samhället viktiga frågor. Det ska bli oerhört spännande att tillsammans med kollegorna på Kungsleden få möjlighet att utveckla vårt hållbarhetsarbete för att på så sätt ytterligare stärka vårt erbjudande till våra kunder”, säger Maria Sandell.

”Nu ökar vi vårt fokus på hållbarhet genom att ge Maria ett helhetsansvar för dessa frågor. Vi ska ligga i framkant och vara en bra samarbetspart till våra kunder när det gäller miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald och hälsa/säkerhet. Dessa områden berör hela samhället och därför är det extra viktigt att vi som långsiktig fastighetsägare tar ett helhetgrepp”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO på Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO på Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Maria Sandell, hållbarhetschef på Kungsleden | 08-503 052 33 | maria.sandell@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 17/11 2015 kl. 7.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.