Pressmeddelanden

Kungsledens försäljning av resterande andel av Nordic Modular Group nu slutförd

Kungsledens försäljning av sin resterande andel av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments är efter godkännande av Konkurrensverket nu slutförd i enlighet med de villkor som kommunicerades den 2 december 2015.

Genom transaktionen frigör Kungsleden netto ca 330 Mkr i likviditet.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se
Anders Kvist, vvd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se
Henrik Jonsson, vd Inter IKEA Investments AB | 08-551 176 80 | 

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 21/12 2015 kl. 11:30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.