Pressmeddelanden

Kungsledens försäljning av Nordic Modular Group slutförd

Kungsledens försäljning av 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments är efter godkännande av Konkurrensverket nu slutförd i enlighet med de villkor som kommunicerades den 14 november 2014.

Genom transaktionen frigör Kungsleden netto ca 700 Mkr i likviditet. Frigjort kapital ska användas för fastighetsköp enligt Kungsledens strategi och ger en kapacitet att förvärva fastigheter för cirka 1,8 miljarder kr med en antagen belåningsgrad av omkring 60 procent.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

 

Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB |08-551 176 80

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 8/1 2015 kl. 12.315 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.