Pressmeddelanden

Kungsleden tillträder inte Borgarfjord 3

Kungsleden AB (publ) har kommit överens med Areim om att inte fullfölja förvärvet och tillträdet av fastigheten Borgarfjord 3 i Kista. Borgarfjord 3 var den minsta fastigheten som ursprungligen ingick i den portfölj av fastigheter som förvärvades av Areim i december 2014 och där tre av fastigheter i affären – Färöarna 3, Borgarfjord 5 och Reykjavik 1 – tillträddes under första kvartalet 2015.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 20/11 2015 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.