Pressmeddelanden

Kungsleden stärker positionen i strategiskt läge i Malmö

Kungsleden förvärvar lager- och kontorsfastigheten Dubbelknappen 20 i Fosie, där bolaget sedan tidigare äger tio fastigheter. Genom förvärvet stärker Kungsleden sin position i området och ser goda samordningsfördelar med befintligt bestånd. Förvärvspriset uppgår till 63 Mkr.

Kungsleden AB (publ) arbetar vidare med att optimera och växa fastighetsportföljen i tillväxtområden. Genom förvärvet av Dubbelknappen 20 i Fosie strax utanför centrala Malmö flyttar bolaget fram sina positioner i ett strategiskt viktigt område. Kungsleden äger sedan tidigare tio fastigheter i området och har i och med detta förvärv 47 000 kvm uthyrningsbar yta i klustret Fosieby (Fosie och Jägersro). Tack vare den utökade närvaron ser Kungsleden tydliga operationella och ekonomiska samordningsfördelar, bland annat genom ett större utbud för våra hyresgäster och en effektivare förvaltning.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 5 700 kvm och är fullt uthyrd. Säljare är RoosGruppen AB och försäljningspriset uppgår till 63 Mkr. Tillträde äger rum den 1 juni.

”Återigen kan vi glädjas åt ett förvärv som stärker vårt kunderbjudande i ett för Kungsleden viktigt område. Arbetet med att optimera och växa vår portfölj med strategiska fastigheter i tillväxtområden fortsätter, där förvärvet av Dubbelknappen 20 är ytterligare ett steg i rätt riktning. Att förvärvet sker i ett av våra kluster och att vi därmed kan ta tillvara på samordningsfördelar är särskilt roligt”, säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 27/4 2015 kl. 09.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.