Pressmeddelanden

Kungsleden säljer vakant industri- och lagerfastighet i Kungsbacka

Kungsleden säljer fastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka söder om Göteborg till ett pris av 95 miljoner kr vilket är strax över bokfört värde. Frånträde sker idag fredag den 20 november.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 20/11 2015 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.