Pressmeddelanden

Kungsleden säljer tre fastigheter och lämnar två kommuner

Kungsleden AB (publ) avyttrar i tre separata affärer fastigheterna Plinten 4 i Norrköping, Flickskolan 7 i Hudiksvall samt Högsby Hanåsa 15:62, och uppnår därmed sitt långsiktiga strategiska mål om att minska sin geografiska närvaro till 70 kommuner eller färre. Försäljningarna i Hudiksvall och Högsby innebär att Kungsleden nu äger fastigheter i 69 kommuner.

  • Fastigheten Plinten 4, belägen i Ingelsta industriområde i Norrköping, omfattar 5 500 kvm uthyrningsbar area. Fastigheten frånträddes den 17 december.
  • Fastigheten Flickskolan 7 är ett köpcentrum i Hudiksvall som omfattar 6 000 kvm uthyrningsbar area och frånträde sker i februari 2016. I och med försäljningen lämnar Kungsleden Hudiksvall. 
  • Fastigheten Högsby Hanåsa 15:62 är en mindre industrifastighet om 200 kvm som frånträddes den 18 december. Försäljningen innebär att Kungsleden lämnar Högsby.

Det sammanlagda försäljningspriset efter avdrag för samtliga transaktionskostnader överstiger de bokförda värdena med drygt 5 Mkr.

Foto: Flickskolan 7

Foto: Plinten 4

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 28/12 2015 kl. 7.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.