Pressmeddelanden

Kungsleden river tom handelsfastighet i Eskilstuna

Kungsleden har beslutat att riva den tomma fastigheten Skiftinge 1:3 i Eskilstuna. Fastigheten har tidigare huserat köpcentrumet Rondellen, men har sedan flera år stått tomt invid Årbyrondellen längs E20.

Kungsleden AB (publ) förvärvade fastigheten Skiftinge 1:3 som en del av den stora fastighetsportfölj Kungsleden köpte av GE Capital Real Estate 2013. Fastigheten, som byggdes 1978 och omfattar knappt 9 500 kvm, har stått tom i många år. Samtidigt uppfyller inte fastigheten de funktioner som krävs för en modern handelsbyggnad.

Kungsleden har därför beslutat att fastigheten ska rivas för att på så sätt bättre utnyttja marken som ligger på ett utmärkt kommersiellt läge längs E20.

”Det gamla köpcentrumet Rondellen har stått tomt länge och det är hög tid att området används på ett bättre sätt för kommunen, invånarna i området och oss som fastighetsägare. Därför påbörjar vi nu rivningen av fastigheten och för diskussioner med kommunen om områdets framtida utveckling”, säger Frida Stannow Lind, utvecklingschef på Kungsleden.

Kungsleden är en av Eskilstunas större kommersiella fastighetsägare med flera kontors- och handelsfastigheter i centrala Eskilstuna.

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, utvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 18/5 2015 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.