Pressmeddelanden

Kungsleden presenterar tredje kvartalet 2015 den 20 oktober klockan 08.45

Den 20 oktober 2015 klockan 07:00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin delårsrapport för tredje kvartalet 2015. Klockan 08:45 presenterar och kommenterar vd Biljana Pehrsson och vvd & ekonomi/finansdirektör Anders Kvist kvartalet.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på www.kungsleden.se/Q3presentation eller http://financialhearings.nu/151020/kungsleden/

Därefter kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se.  

Ingen föranmälan krävs.

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46 8 566 426 61

UK: +44 20 342 814 08

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef | 08 503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef | 08 503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 6/10 2015 kl. 10.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.