Pressmeddelanden

Kungsleden presenterar bokslutet 2014 den 17 februari klockan 08.45

Den 17 februari 2015 klockan 07:00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2014. Klockan 08:45 presenterar och kommenterar vd Biljana Pehrsson och vvd & ekonomi/finansdirektör Anders Kvist kommunikén.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter. 

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på www.kungsleden.se/Q4presentation eller http://financialhearings.nu/150217/kungsledeneng/.

Därefter kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se.  

Ingen föranmälan krävs.

Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 5664 2691
UK: +44 20 3428 1415

Media
Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

Finansiell kalender 2015

17 februari: Bokslutskommuniké

26 mars: Årsredovisning 2014

23 april: Delårsrapport, Q1 2015

23 april: Årsstämma i Stockholm

17 juli: Delårsrapport, Q2 2015

20 oktober: Delårsrapport, Q3 2015

Kalendariet finns även publicerat på kungsleden.se/kalender 

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef | 08 503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 4/2 2015 kl. 17.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.