Pressmeddelanden

Kungsleden lanserar ny webbplats

Nya Kungsleden tog form 2013 i och med att en ny strategi och affärsplan antogs av styrelsen. Senare har bolaget fått en ny grafisk identitet som nu följs upp med en helt ny webbplats – nya kungsleden.se.

Kungsleden AB (publ) har genomgått en omfattande omvandling från ett transaktionsdrivet fastighetsbolag till att idag vara en långsiktig ägare, aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i noga utvalda regioner. Sedan den nya strategin antogs av styrelsen i början av 2013 har förändringen inte enbart synts i ett mer koncentrerat fastighetsbestånd och utvecklingen av tydliga fastighetskluster, ett betydande ompositionerings- och omprofileringsarbete har också genomförts.

Som ett led i omvandlingen lanserade Kungsleden den 20 oktober en helt ny webbplats utvecklad för att ge användare den bästa möjliga upplevelsen oavsett vilken plattform som används. Utöver en toppmodern design med bild och film som tydliga budskapsbärare har fokus lagts på att driva kärnaffären – att hyra ut och förvalta lokaler. En helt ny lokalsöksida har utvecklats där användarvänlighet och information varit ledstjärnorna. Även hyresgästsidorna har utvecklats med förbättrade kartor och informationsgivning.

”Det känns väldigt bra att Kungsleden nu tagit ytterligare ett stort steg i förverkligandet av vår nya strategi genom lanseringen av vår nya webbplats. Det är vår viktigaste externa kanal och utöver att spegla det bolag Kungsleden är idag ska webbplatsen vara ett verktyg för hyresgäster, potentiella kunder, analytiker, journalister, leverantörer, medarbetare och andra relevanta beslutsfattare”, säger Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef på Kungsleden.

Nya kungsleden.se baseras på EPiServer CMS 8 och har ett förbättrat IR-avsnitt med hjälp av moduler från Alert IR. Den nya webbplatsen har utvecklats av Kungsleden tillsammans med Amandus Communication AB (strategi, design och innehåll) samt Ted & Gustaf AB (teknisk utveckling).

Bild: Nya kungsleden.se

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef | 08 503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


Informationen lämnades för offentliggörande den 7/12 2015 kl. 07.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.