Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 3 900 kvm till Brammer

Kungsleden AB har tecknat ett sexårigt avtal med Brammer Sweden AB om att hyra en lager- och kontorslokal i fastigheten Högsbo 29:2 i Högsbo som ligger i södra Göteborg.

Högsbo är ett expansivt område med fokus på lager- kontors- och handelslokaler i södra Göteborg. Området har ett strategiskt viktigt läge nära E6 och Göteborgs hamn vilket gör det attraktivt för industri- och lagerföretag.

”Vi är mycket glada och stolta att Brammer Sweden AB valt Kungsleden som hyresvärd. Brammer Sweden AB är en av Europas ledande distributörer av produkter och tjänster till industrin med ett kundorienterat fokus vilket passar in väl på de värderingar vi har på Kungsleden. Det är förstås också roligt att se hur attraktivt Högsbo är för företag inom industri, logistik och kontor med tanke på att vi är en stor fastighetsägare i området”, säger Hans Carlsson, förvaltare på Kungsleden.

Brammer Sweden AB hyr lokalen från och med februari 2015 och består av 3 500 kvm lageryta och 448 kvm kontor. Kungsleden genomför hyresanpassningar om cirka 2 Mkr utifrån Brammer Swedens behov och önskemål.

”Vi är på Brammer mycket nöjda med att kunna etablera ett nytt centrallager i samband med vår stora satsning inom Tools & General Maintenance samt Fluid Power. Vi hyr nu från Kungsleden en ändamålsenlig lokal som ligger rätt geografiskt placerad för att täcka Nordens geografi på ett effektivt sätt”, säger Jörgen Ottosson, Managing Director Brammer Sweden.


Foto: Högsbo 29:2

För mer information vänligen kontakta:

Hans Carlsson, förvaltare | 031-755 5602 | hans.carlsson@kungsleden.se
Nicklas Arfvidsson, regionchef Göteborg | 031-755 5631 | nicklas.arfvidsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 3/3 2015 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.