Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 2 100 kvm till Vänersborgs kommun

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Vänersborgs kommun har beslutat att hyra 2 100 kvm kontor av Kungsleden i fastigheten Poppeln 7. Hyresavtalet sträcker sig fem år.

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett femårigt hyresavtal med socialtjänsten i Vänersborgs kommun där individ- och familjeomsorgen (IFO) ska husera. IFO sitter idag i gamla och trånga lokaler i kommunhuset men i takt med att verksamheten utökats har lokalerna blivit för små. Individ- och familjeomsorgen flyttar till årsskiftet in i ljusa och moderna lokaler i fastigheten Poppeln 7 på Drottninggatan 4-6 i Vänersborg. Det nya avtalet börjar gälla från 1 december 2015 och omfattar 2 100 kvm kontor.

”Vi är både glada och stolta att få välkomna socialtjänsten i Vänersborgs kommun till Kungsledens fastighet i centrala Vänersborg. Socialtjänstens IFO-verksamhet är en oerhört viktig del av samhällets engagemang och stöd för medborgarna. Att kunna erbjuda trevliga och trygga lokaler för socialtjänstens medarbetare, och för de som besöker IFO-verksamheten, känns därför väldigt bra”, säger Johan Lann Vallin, förvaltare Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Lann Vallin, förvaltare | 031-755 5656 | johan.vallin@kungsleden.se

Nicklas Arfvidsson, regionchef Göteborg | 031-755 5631 | nicklas.arfvidsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 24/6 2015 kl. 09:30 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.