Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar Skrapan i Västerås

Kungsleden AB (publ) är Västerås största kommersiella fastighetsägare och stärker nu sin ledande position genom förvärvet av den centralt belägna fastigheten Lorens 14, även kallad Skrapan – ett landmärke i Västerås. Köpeskillingen uppgår till 465 Mkr.

Västerås är en av Kungsledens viktigaste strategiska marknader där bolaget äger och förvaltar 128 000 kvm kontorsyta i centrala Västerås och 372 000 kvm kontor, industri och lager i övriga Västerås.  I och med förvärvet av Skrapan tillför Kungsleden 26 000 kvm till sitt bestånd i centrala Västerås.

Utbudet i Skrapan har under de senaste åren genomgått en omfattande modernisering och förändring där Västerås stads och näringslivets innovationscenter Expectrum fått en central plats. Fastigheten är näst intill fullt uthyrd till hyresgäster såsom First Hotel, Västerås stad, KPMG, ICA med flera. Den återstående hyreskontraktslängden är 6,7 år.

”Att vi nu förvärvat Skrapan och därmed flyttat fram våra positioner i Västerås ytterligare känns mycket roligt. Fastigheten ligger i bästa läge nära våra befintliga kontorsfastigheter vilket stärker vårt kunderbjudande och gör att vi kan ta en aktivare roll i området”, säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.

Säljare är Cornerstone genom Nordic Retail Fund och tillträde kommer att ske i början av maj.

Samtidigt stärker Kungsleden sin förvaltningsorganisation i Västerås för att ta tillvara på de möjligheter som Mälardalen erbjuder. Utöver Mats Eriksson som ny regionchef har Curt Grundman rekryterats som uthyrare i region Mälardalen och Martina Leksell som förvaltare i Västerås. 

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 15/4 2015 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.