Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar fastigheter i Kista Science City och Högsbo i Göteborg

Kungsleden fortsätter expansionen av fastighetsportföljen genom förvärv av fem strategiska fastigheter i två tillväxtmarknader där bolaget sedan tidigare har en stark ställning. Det sammanlagda förvärvspriset uppgår till 676 Mkr.

Kungsleden AB (publ) fortsätter att växa sin fastighetsportfölj i enlighet med bolagets strategi och förvärvar i två separata affärer en moderniserad kontorsfastighet i Kista Science City och fyra kontors- och lagerfastigheter i Högsbo (Göteborg).

I Kista Science City förvärvar Kungsleden fastigheten Hornafjord 1 med en total uthyrningsbar area om 23 000 kvm. Fastigheten har ett tjugotal hyresgäster, av vilka de största är Huawei och Infor. Kista Science City är en av Stockholms mest väletablerade och starkaste kontorsmarknader. Kungsleden äger sedan tidigare sex kontorsfastigheter i området och är den tredje största fastighetsägaren inom kontor i Kista. Förvärvet förstärker marknadspositionen i Kista ytterligare genom att Kungsledens kontorskluster och kunderbjudande växer till 123 000 kvm.

Säljare är fastighetsfonden Genesta och priset uppgår till 514 Mkr.  Tillträde sker i maj.


Foto: Hornafjord 1

I Högsbo i Göteborg köper Kungsleden fyra fastigheter som kompletterar bolagets befintliga bestånd i området och befäster därmed Kungsledens redan starka position. De fyra fastigheterna Högsbo 11:5, Högsbo 13:6, Högsbo 14:3 och Högsbo 27:8 tillför 17 000 kvm till Kungsledens befintliga portfölj. Den totala uthyrningsbara arean i Kungsledens Högsbokluster stiger därmed till ca 107 000 kvm.

Fastigheterna förvärvas från Platzer för 162 Mkr med tillträde i slutet av april.

”Arbetet med att växa vår strategiska portfölj går hela tiden framåt. Vi vet precis vilka fastigheter vi letar efter och när vi hittar dem, agerar vi snabbt”, säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.


För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 27/3 2015 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.