Pressmeddelanden

Kungsleden fortsätter sin expansion, fastighetsportföljen nu uppe i 23 miljarder kr

Kungsleden förvärvar fyra handelsfastigheter i etablerade handelslägen i Jönköping och Malmö med en total uthyrningsbar area om 24 000 kvm till en köpeskilling om 385 miljoner kr. Förvärven kompletterar den befintliga portföljen väl och bygger vidare på det framgångsrika omstruktureringsarbete som Kungsleden genomfört sedan 2013.

Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheterna Hästvagnen 3 och Gefion 3 i Malmö samt Översikten 6 och Översikten 9 i Jönköping. Fastigheterna är belägna i de väletablerade handelsområdena Svågertorp, Jägersro samt Solåsen. Handelsområdet Svågertorp, med bland annat IKEA, ligger i korsningen E6/E20 och i direkt anslutning till Hyllie där Kungsleden sedan tidigare äger två fastigheter. Samtliga byggnader håller hög teknisk kvalitet och har stabila hyresgäster såsom Rusta, Dormy och Plantagen. Säljare är Alecta pensionsförsäkring, Ömsesidigt och tillträde kommer att ske i juni.

Efter aktiv omstrukturering av fastighetsportföljen under de gångna två åren är Kungsleden idag ett nytt bolag med ett koncentrerat och moderniserat fastighetsbestånd som har potential för framtiden.

Sedan hösten 2013 har Kungsleden avyttrat icke strategiska fastigheter och parallellt förvärvat kommersiella fastigheter i enlighet med den nya strategin till ett värde av sammanlagt nästan 14 miljarder. Det totala fastighetsvärdet uppgår nu till 23 miljarder kr varav storstadsbeståndet i Stockholm, Göteborg och Malmö utgör 53 procent av portföljen.

Hälften av Kungsledens hela fastighetsportfölj är samlat i åtta prioriterade kluster - Kista City, Danderyd Kontor, Innerstaden Stockholm, Västberga i Stockholm, Västerås City, Finnslätten Industriområde i Västerås, Högsbo i Göteborg och Hyllie i Malmö. I klustren skapar Kungsleden ett attraktivt kunderbjudande med flexibla lokallösningar och uppnår samtidigt effektivare förvaltning.

”Efter två intensiva år står Kungsleden idag väl rustat att ta nästa steg på vår långsiktiga resa, nämligen att förverkliga strategin att aktivt förvalta, utveckla och expandera vår fastighetsportfölj. Vi ska vara en långsiktig ägare med nöjda kunder. Vi har lagt en stabil grund som vi nu ska bygga vidare på”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Kungsleden fortsätter nu att expandera fastighetsportföljen och målet är att växa till 25 miljarder för att nå ett resultat före skatt på 1-1,2 miljarder kronor år 2017. Över tid ska fastighetsportföljen växa till 30 miljarder.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 5/6 2015 kl. 13.45 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.