Pressmeddelanden

Kungsleden fortsätter att koncentrera sitt fastighetsbestånd

Kungsleden går vidare i renodlingen av sin fastighetsportfölj och avyttrar 29 icke-strategiska fastigheter för 536 Mkr.

Kungsleden AB (publ) fortsätter att koncentrera sitt fastighetsbestånd och säljer 29 icke-strategiska fastigheter till AB Sagax och Söderport Fastigheter AB. Genom försäljningen lämnar Kungsleden 18 kommuner, däribland Eksjö, Gislaved, Hallstahammar, Karlsborg, Nässjö, Olofström, Sölvesborg, Tranemo, Tranås och Ulricehamn. Försäljningspriset ligger i nivå med det bokförda värdet. Frånträde sker i maj.

”Kungsledens nya strategi handlar om fokusering. Parallellt med stora förvärv i storstadsregionerna fortsätter vi trimningen av fastighetsportföljen genom att sälja icke-strategiska fastigheter och därmed lämna 18 kommuner. Slutresultatet blir en starkare marknadsnärvaro och ökad kundnärhet i våra utvalda marknader”, säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 27/3 2015 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.