Pressmeddelanden

Kungsleden förstärker inom fastighetsutveckling

Kungsleden AB rekryterar Joakim Nilsson till den nya rollen som projektchef på Utvecklingsavdelningen. Joakim börjar den 20 april.

Kungsleden har under 2014 arbetat intensivt med att implementera den nya strategin och därmed lagt stor fokus vid att optimera och utveckla fastighetsbeståndet. Som långsiktig fastighetsägare är det viktigt att ta till vara på och lyfta fram värden i beståndet, vilket bland annat görs genom fastighetsutvecklingsprojekt. I takt med att flera av dessa projekt nu går in i en genomförandefas ökar behovet av att tillsätta en projektchef med erfarenhet av att leda liknande arbeten.

Joakim kommer närmast från Forsen Projekt AB där han varit senior projektledare i mer än 10 år. Han har också arbetat på Vasakronan och SWECO i olika befattningar inom projekt- och projekteringsledning.

”Efter att ha ägnat mycket tid åt att inventera, prioritera och analysera Kungsledens utvecklingspotential i den befintliga portföljen är det extra roligt att välkomna en medarbetare som kommer att fokusera på genomförandeprocessen. Med sin erfarenhet och sitt driv kommer Joakim nu att bli ett värdefullt tillskott till Utvecklingsavdelningen när fler projekt kommer in i genomförandeskedet”, säger Frida Stannow Lind, utvecklingschef på Kungsleden.

Utvecklingsavdelningen består nu av sex medarbetare som arbetar med fastighets- och projektutveckling samt projektuthyrning och projektgenomförande.

”Det känns oerhört stimulerande att få kliva in i en organisation som befinner sig på en spännande resa med en utstakad strategi och tydliga mål. Kungsleden har en utvecklingsavdelning som är i startskedet av sitt arbete med att genomföra sina första större projekt. Att få vara med och genomföra dessa tillsammans med Frida och hennes team ska bli väldigt roligt”, säger Joakim Nilsson.

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, utvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 5/3 2015 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.