Pressmeddelanden

Nordic Wellness flyttar in i Gallerian i Eskilstuna

Hösten 2014 öppnar friskvårdskedjan Nordic Wellness en ny träningsanläggning i köpcentrumet Gallerian i centrala Eskilstuna. Närmare 3 000 kvadratmeter av Åhléns tidigare lokaler ska byggas om till en modern träningsanläggning.

Gallerian som är omkring 14 000 kvadratmeter ligger på Kungsgatan i Eskilstuna och har idag 17 butiker och sex café- och restauranghyresgäster. Etableringen av Nordic Wellness är en del av Kungsledens långsiktiga utveckling av Gallerians butik- och serviceutbud.      

”Kungsleden arbetar aktivt och långsiktigt med utveckling av våra köpcentrum för att skapa attraktiva handelsplatser som erbjuder en bra mix av service, butiker och restauranger. Etableringen av Nordic Wellness träningsanläggning innebär att vi utökar och breddar serviceutbudet i Gallerian”, säger Nina de Besche regionchef på Kungsleden.

”Vi på Nordic Wellness är väldigt glada och ser fram mot att öppna en träningsklubb av modernaste slag mitt i centrala Eskilstuna. Lokalen har en jättepotential och kommer att innehålla allt som krävs av en modern träningsanläggning”, säger Magnus Wilhelmsson VD på Nordic Wellness.


Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Nina de Besche, Regionchef Kungsleden | 08-503 052 66 | nina.debesche@kungsleden.se
Frida Stannow Lind, Chef utvecklingsfastigheter | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14/4 2014 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.