Pressmeddelanden

Kungsleden säljer tre fastigheter i Skövde och lämnar orten

Kungsleden AB (publ) fortsätter att koncentrera beståndet till strategiskt prioriterade orter i enlighet med strategin och säljer tre mindre fastigheter i Skövde. Total köpeskilling uppgår till 20 Mkr vilket är i nivå med Kungsledens bokförda värde.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar area på cirka 3 770 kvadratmeter. Köpare är en mindre privat fastighetsinvesterare.

Genom försäljningen av fastigheterna Storängen 11, Granåsen 3 och Bäckaskog 3, samtliga belägna i utkanten av Skövde, lämnar Kungsleden orten.

”Vi fortsätter att koncentrera vår fastighetsportfölj genom försäljning av dessa fastigheter. Försäljningen frigör kapital som kan återinvesteras i strategiska fastigheter i prioriterade tillväxtmarknader”, säger Kungsledens Transaktionschef Ylva Sarby Westman.


Foto: Bäckaskog 3Granåsen 3 och Storängen 11

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden | tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27/6 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.